Általános megközelítés


„Minden, ami egyszer megtörténik, lehet, hogy soha többé nem történik meg újra, de minden, a kétszer megtörtént, az bizonyosan megtörténik harmadszor is” (Arab mondás)

Pszichológusi munkám során klienseim sokszor számoltak be arról, hogy úgy érezték valamit másként kéne tenniük és mégis mintha akaratunkon kívül mindig ugyanazokba a hibákba esnének.

Talán Ön is tapasztalta már, hogy megtett mindent, hogy megoldjon valamit, de a helyzet nemhogy javult volna, hanem esetleg még rosszabbra is fordult.

Mit lehetne másként tenni? Hogyan lehetne változtatni?

„Tudd meg ki vagy, és változtasd meg a világot” (Taitosz)


A pszichológus által vezetett szakértői beszélgetés során felismerhetjük, hogy a racionális és a logikus cselekvés mellett, az eddig alkalmazott viselkedéstől eltérő, kreatív cselekedetek idézhetik elő a valódi változást.

A pszichológiai eszközöket alkalmazó együttműködésünk során fő célkitűzésem az, hogy elősegítsem az Ön változását, fejlődését, tünetektől és betegségtől mentes, egészségesebb, ily módon boldogabb életét.

Ezt a változást a kölcsönös bizalmon alapuló, őszinte, elfogadó légkörű, értő figyelemmel kísért pszichoterápiás beszélgetések és az ön problémájának megoldásához célzottan alkalmazott pszichológiai kezelési eljárások segíthetik elő, melyekben az Ön személye van a középpontban.

Mi történik a kezelés során:

•   konkrét témákkal, helyzetekkel, foglalkozunk
•   áttekintjük a jellemző viselkedéseket, élményeket, tüneteket
•   elemezzük a nem kívánatos viselkedés következményeit
•   új nézőpontokat, megoldási lehetőségeket keresünk
•   kialakítjuk a lehetséges változtatási stratégiákat
•   meghatározzuk az Ön problémája megoldását leghatékonyabban segítő terápiás módszereket
•   serkentjük a gondolkodást és a viselkedésváltozást
•   növeljük az önelfogadás mértékételmélyítjük önismeretét annak érdekében, hogy Ön hatékonyabban és alacsonyabb feszültségszinten élje hétköznapjait
Viselkedésterápia


Mi a viselkedésterápia?

A viselkedésterápia olyan módszerek együttese, melyek az egyén és a környezete kapcsolatában létrejövő zavarok megszüntetését célozzák.

A viselkedésterápia egyik elve, hogy minden viselkedésünk tanult ezért a nem hatékony viselkedés helyett, képesek vagyunk eredményesebb viselkedések megtanulására. Ennek a tanulási folyamatnak során a kliens megtanul megküzdeni a nehéz helyzetekkel, elsajátítja a nem kívánt cselekvés feletti uralmat, új adaptívabb viselkedéseket tanul meg. Eközben megváltozik a külvilágról alkotott belső képe is és nem észlel veszélyt ott ahol nincs ( pl.: közlekedés, vizsga, zárt helyek).Kognitív terápia


Mi a kognitív terápia?

A kognitív terápia célja a hibás, káros, torz gondolkodási mintázatok felismerése és megváltoztatása.

A kogníció szó jelentése, mérlegelés, vizsgálat, megismerés. Azt a folyamatot jelöli mely során az egyén a külvilágból szerzett tapasztalatait, információit a saját egyéni szűrőrendszerén keresztül feldolgozza.

„ Az embereket nem maguk a dolgok zavarják, hanem a szemléletük, ahogy a dolgokat nézik”(Epiktetosz)

Akkor, amikor ezt a megállapítást tette a rabszolgából filozófussá lett bölcs, valószínűleg nem is gondolta, hogy a modern kognitív terápiák alapvető szemléletét fogalmazza meg.

Fontos része a közös aktivitást igénylő munkának, a pszichológus és a kliens közötti szakértői beszélgetés, melyben megismerjük azt, hogy a kliens hogyan látja önmagát, a világot és a jövőjét. Ezután a kliens megfigyeli a különböző helyzetekben keletkező, érzéseit, gondolatait és megtanulja elkülöníteni a hibás és a rosszul működő beállítódásait. Revízió alá veszi, logikailag felülvizsgálja irracionális hiedelmeit és ütközteti azokat a valóság reális elemeivel. Megtanulja a hatékony és reális információfeldolgozást, képessé válik negatív gondolatainak kontrollálására.

Mikor alkalmazzuk a viselkedés és kognitív terápiát ?
Eredményesen alkalmazható a következő esetekben:

•   érzelmi zavarok
•   ltalános szorongásv fóbiás-szorongásos zavarok,
•   evészavarok
•   poszttraumás stressz
•   alkalmazkodási zavarok
•   érzelmileg függő, labilis személyek esetén
•   szomatoform zavarok
•   kapcsolati zavarok
•   krízis
•   pánikbetegség
•   depresszió
Asszertív (önérvényesítő) tréning


Mi az asszertívitás?

Az asszertív viselkedés olyan készség, mely megtanulható, fejleszthető. Elsajátítása elősegíti és megkönnyíti a konfliktushelyzetek feszültség-mentesebb megoldását.

Az assertivity angol kifejezés magyar megfelelője az önérvényesítés. Az asszertív beállítódás önmagunk és mások elfogadását, reális önértékelést, mások és önmagunk tiszteletét jelenti. Ez a viselkedésben felelősségvállalásban, saját érdekeink kifejezésében és mások érdekeinek figyelembevételében mutatkozik meg. Az önérvényesítő kommunikáció során képesek vagyunk kifejezni érzéseinket, gondolatainkat, érvényesíteni jogainkat és ezáltal elérni céljainkat úgy, hogy eközben figyelembe vesszük mások érzéseit, gondolatait, érdekeit és jogait.

Kiknek ajánljuk a tréninget?

•   akiknek bizonytalan a fellépésük
•   akik úgy érzik, hogy mindenkinek meg kell felelniük
•   akik, nem mernek NEM-et mondani olyan helyzetekben, melyek számukra kellemetlenek (otthon, munkahelyen)
•   akiket kihasználnak
•   akik jó szakemberek, de mégsem tudnak érvényesülni a munkahelyükön
•   akik jogos haragjukat félnek kinyilvánítani, mert attól félnek, hogy megbántanak másokat,
•   akik egy szolgáltatás igénybevételekor jogos igényüket is mentegetődzve képviselik, (reklamáció, csere)

Mire leszünk képesek a tréning után?

A tréning után képessé válunk a magabiztos fellépésre, megfelelően értjük és alkalmazzuk a non verbális kommunikáció elemeit (testbeszéd, stb.), kifejezzük pozitív és negatív érzéseinket, elmondjuk véleményünket és ellenvéleményünket, megtanulunk NEM-et mondani! és hatékonyan képviseljük érdekeinket.Autogén tréning, relaxáció


Mi az autogén tréning?

Az autogén tréning egy relaxációs módszer, amely erősíti a test természetes, öngyógyító folyamatait.

Rendszeresen, tréningszerűen végzett gyakorlásról van szó, mely során a teljes ellazultság testi és lelki állapota érhető el. Ebben az állapotban elménk képes befolyásolni testünk önszabályozó rendszerét, amely a keringést, légzést, szívritmust stb. kontrollálja. Az autogén tréning lehetővé teszi még a stressz kontrollálását, azáltal hogy megtanítjuk az autonóm idegrendszerünket ellazítani.

Kiknek ajánljuk?

Mindenkinek, aki szeretné megtanulni a módszert teste ellazítására, szellemi és közérzeti állapotának megnyugtatására. Szeretné csökkenteni szorongását, feszültségét.

•   tanulóknak, vizsgázóknak
•   tanároknak, előadóknak
•   rendszeresen “szereplő” személyeknek
•   vezetőknek, menedzsereknek
•   fokozott pszichés terhelés mellett dolgozó személyeknek
•   sportolóknak, versenyzőknek
•   saját teljesítményüket fokozni kívánó személyeknek

Mire leszünk képesek?

Tudatosan elérjük és megéljük belső nyugalmunkat. csökkentjük a stresszt, a félelmet és a szorongást. Felfrissítjük önmagunkat, ezáltal növeljük a teljesítményünket. Javítjuk a koncentrációs, tanulási és emlékezeti képességünket.Hipnózis


Mi a hipnózis?

A hipnózis a pszichológiai terápiás eljárások egyike, melynek jelenségei tudományosan kutatottak és eredményei igazoltak.

Az elnevezés alapja Hypnos az alvás görög istene. Elődeink már évezredekkel ezelőtt felismerték és használták a szónak és az álomnak a gyógyító erejét. Ennek ellenére a hipnózist még ma is számtalan téves elképzelés övezi. Sokak számára még mindig a negatív befolyásolás eszköze és valahol a varázslat és a misztikum között foglal helyet. Ezzel szemben a hipnózis a kliens aktív közreműködését igénylő fókuszált tudatállapot ( nem alvás!), melyben a tudattalanban tárolt emlékeink, élményeink bizonyos mértékig hozzáférhetővé és korrigálhatóvá válnak.

Mi történik a hipnózis alatt?

A hipnózis sokkal természetesebb jelenség, mint gondolnánk. Talán Ön is tapasztalta már, hogy valamiben elmélyülve (zenehallgatás, olvasás, sportolás, munka), szinte megszűnik a külvilág. Észleljük ugyan a körülöttünk zajló eseményeket, de szinte megszűnik a tér és az idő. Természetesen azonnal tudunk váltani és kizökkenünk abból, amiben vagyunk, ha valami külső fontosabb történés arra késztet minket.

A terápiás célú hipnózis - az önmagunk által gerjesztett állapothoz hasonló - szabályozott keretek között, tudatosan előidézett élménykorrekciót lehetővé tevő tudatváltozás.

A hipnózis alatt agyunk egyszerre képes kapcsolatot tartani a jelen történéseivel (itt és most) és a múlt eseményeivel (ott és akkor).

A hipnoterápia során hozzásegítjük a klienst, hogy megtalálja és elérje a belső tudattalan erőforrásait, melyek megélésével és aktuális alkalmazásával leküzdheti a problémáit.

A hiedelmekkel ellentétben a hipnotizált nem tesz semmit és nem is kényszeríthető semmire, ami ellenkezik a saját elveivel, erkölcsi felfogásával!

Mikor alkalmazzuk a hipnózist?

A hipnózist a különböző lelki és testi betegségek gyógyítására használjuk olyankor, amikor a probléma nehezen hozzáférhető a tudatos észlelésünk számára. Hipnózis segítségével meg lehet gyorsítani azt a terápiás folyamatot, amely ahhoz vezet, hogy az eredetileg erős félelmet, szorongást vagy pánikot kiváltó ingerek és helyzetek elveszítsék kellemetlen jellegüket.

Eredményesen alkalmazható a következő esetekben:

•   tünetek enyhítésére
•   szorongás oldására
•   teljesítmény javítására és a rejtett erőforrások mozgósítására.
•   ellazultság kialakításárav fájdalom illetve más fizikai kellemetlenségek csillapítására
•   allergiás reakciók enyhítésére
•   lelki alapú, testi betegségnél (emésztőrendszer megbetegedései, gyomor-bélrendszeri fekélybetegségek és gyulladások)
•   egyes szív és érrendszeri betegségek (magas vérnyomás)
•   fejfájás és migrén csillapításában,